ข่าวประชาสัมพันธ์

23/06/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ (The Economic Naturalist)

ชื่อเรื่อง: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร...อ่านต่อ

01/05/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

ชื่อเรื่อง: ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงส...อ่านต่อ

31/03/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การปฏิวัติคอนเทนต์ ในยุคแห่ง AI

ชื่อเรื่อง: การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI...อ่านต่อ

01/03/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์
ผู้แ...อ่านต่อ

01/02/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พลังแห่งความเคยชิน (The Power of Habit)

ชื่อเรื่อง: พลังแห่งความเคยชิน (The Power of Ha...อ่านต่อ

03/01/2023

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด

ชื่อเรื่อง: 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮา...อ่านต่อ

01/11/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์การและการจัดการ Organization and Management

ชื่อเรื่อง: องค์การและการจัดการ Organization an...อ่านต่อ

03/10/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง

ชื่อเรื่อง: จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสม...อ่านต่อ

27/06/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

ชื่อเรื่อง: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ว...อ่านต่อ

23/05/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Tim Cook อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่

ชื่อเรื่อง: Tim Cook อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนา...อ่านต่อ

02/05/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน (Blockchain disruptive business model)

ชื่อเรื่อง: ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน (Blo...อ่านต่อ

02/05/2022

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
โดย: พ...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ชื่อเรื่อง: จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพร...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน

ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชื่อเรื่อง: สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย:...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง

ชื่อเรื่อง: พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
โดย:...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สื่อสังคมกับประชาธิปไตย Social Media and Democracy

ชื่อเรื่อง: สื่อสังคมกับประชาธิปไตย Social Medi...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง: กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1 (พิมพ์ครั้งที่...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!

ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปร...อ่านต่อ

หน้า