หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ดหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด

ชื่อเรื่อง: 9 เคล็ดลับประสบความสำเร็จด้วยวิถีฮาร์วาร์ด
ผู้แต่ง: Dr.Heidi Grant Halvorson (ไฮดี กรานต์ ฮาลวอร์สัน)
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง