ข่าวประชาสัมพันธ์

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 10% Happier มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้

ชื่อเรื่อง: 10% Happier มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับ...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง

ชื่อเรื่อง: องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระ...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และมาตรา 127

ชื่อเรื่อง: คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย Personal Data Protection for Thai Society

ชื่อเรื่อง: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไ...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Super "Sale" สุดยอดนักขาย

ชื่อเรื่อง: Super "Sale" สุดยอดนักขาย
โดย...อ่านต่อ

05/11/2021

หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น

ชื่อเรื่อง: ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
...อ่านต่อ

01/11/2021

สถิติการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการปร...อ่านต่อ

07/06/2017

การสัมมนาวิชาการ "การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0"

นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง...อ่านต่อ

12/01/2016

การอบรมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

...อ่านต่อ

หน้า