หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง: Chadcha (ชัดชา) 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th/ และ ECT E-Library Application บน Smartphone ได้เลยค่ะ