หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การปฏิวัติคอนเทนต์ ในยุคแห่ง AIหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: การปฏิวัติคอนเทนต์ ในยุคแห่ง AI

ชื่อเรื่อง: การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI
ผู้แต่ง: โคชันซู
ผู้แปล: ภัททิรา จิตต์เกษม 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง