ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตรา ความเสี่ยง

ผู้แต่ง: ธนเดช มหโภไคย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ธุรกิจ

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยในการจัดการด้านใดด้านหนึ่ง อาจหมายถึงปัญหาหรือขยายจนถึงขั้นวิกฤติของกิจการก็ได้