ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ จรรยาชูกุล,ปมุข ศิริอังกุล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากต้องตกอยู่ในสถานะลูกหนี้หรือจำเลย และเพื่อใช้เป็นความรู้ในการวางแผนต่อสู้คดีทางศาล   คุณสามารถใช้หนังสือของเราเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า คุณควรจะทำสิ่งใดต่อไป และทำ ณ เวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุด ที่คุณอาจไม่ทราบและกังวลในการวางแผนต่อสู้คดี ในเล่มได้พยายามอธิบายให้เข้าใจ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ มานำเสนอให้เห็นภาพของการตกเป็นหนี้ และการถูกฟ้องคดีว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะคดีบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด