ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แปลไทย-อังกฤษ TOURISM BUSINESS AND GUIDE ACT

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงใหม่ 2564
TOURISM BUSINESS AND GUIDE ACT
B.E. 2551 (2008) Update 2564 (2021)