ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs

ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs"
จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน