ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การสอนงาน ปรึกษาและดูแล

ผู้แต่ง: Herminia Ibarra

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากร แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล ? การพัฒนาทักษะในฐานะของผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษานั้นจะช่วยคุณแก้ปัญหาการดำเนินงานที่มีอยู่ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงประโยชน์จากการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล รวมทั้งรู้ลำดับขั้นตอนของการสอนและการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
>> การปรับปรุงทักษะหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
>> การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการสอนงาน
>> การวางแผนและการเตรียมการสอนงาน
>> เส้นแบ่งระหว่างการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล