ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารทีมงาน

ผู้แต่ง: ALEX PENTLAND & JON R. KATZENBACH

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

 ทีมงานของคุณมีศักยภาพหรือไม่?...คุณจะสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้อย่างไร?...หนังสือ "การบริหารทีมงาน" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด" ซึ่งได้รวบรวม 10 บทความที่เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสร้างทีมงาน จากปรามาจารย์ระดับโลกที่ต้องอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างทีมงานชั้นยอด หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานของคุณให้เข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน
สารบัญ
- การสร้างทีมงานชั้นยอด : ความลับของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
- อะไรทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จ : บทสัมภาษณ์ J. Richard Hackman
- หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน
- 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- การจูงใจพนักงานด้วยความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป : ทำให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานด้วยการช่วยให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง
- การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
- การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
- เมื่อทีมตัดสินใจไม่ได้
- ทีมผู้เชี่ยวชาญ (Virtuoso Teams)
- ทีมผู้บริหารจะสู้กันอย่างไรให้เกิดผลดี