ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารจัดการทีมงาน

ผู้แต่ง: Richard Luecke and Jeff Polzer

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

 คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ?
คุณตระหนักถึงคุณลักษณะของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ?
ภารกิจของทีมควรจะสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรโดยรวมอย่างไร ?
คุณเข้าใจบทบาทของผู้นำทีม สมาชิก และผู้สนับสนุนทีมในการนำทีมก้าวไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ?
คุณสมบัติอะไรที่คุณควรพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิก ?
คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของหนังสือเล่มนี้ เพราะท่านจะได้พบกับคำแนะนำที่จะอธิบายให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเอาไว้อย่างครบถ้วน