ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: English for Lawyers รวมคำศัพท์วิชาอังกฤษนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิต

ผู้แต่ง: พัตร์พิมล อ่อนจีน

สำนักพิมพ์: Equal Write

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
- รวมคำศัพท์ใช้สอนจริงระดับเนติบัณฑิต
- แบบทดสอบพร้อมเฉลย
- ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด
- สรุปคำศัพท์เคยออกสอบ