ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 50 Sentences

ผู้แต่ง: ทัชกานต์ ศิริเงินยวง

สำนักพิมพ์: beforebed.time

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

เป็นการรวม 50 ประโยคการใช้ภาษาอังกฤษเอาไว้ โดยแต่ละประโยคจะมีทั้งวิธีการใช้คำศัพท์ และแกรมม่าไว้ในประโยคเดียวกัน ซึ่งนำมาเขียนเป็นข้อๆอธิบายอย่างง่ายๆ ใช้ได้ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จนถึงผู้เรียนระดับกลาง และเหมาะสำหรับน้องๆที่จะสอบ GAT, O-NET และ 9วิชาสามัญด้วยค่ะ