ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ๑๐๘ คดีที่ดิน เล่ม ๓

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

108 คดีที่ดิน เล่ม 3 : ขาย  เช่า  ฉ้อโกง   (ต่อจากเล่ม 2)
ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ
จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับที่ดิน
สารบัญ
219 . สิทธิตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
220 . กรรมสิทธิ์ตามส่วนที่ตนมีชื่อ
221 . เจ้าของที่ละทิ้งให้ผู้อื่นปกครองทางปรปักษ์ 10 ปี
222 . ชำระหนี้โดยสัญญาโอนที่ดินยกให้
223 . ภรรยาขายที่ดิน สามีฟ้องเพิกถอน
224 . สืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร
225 . แก้ทะเบียนที่ดินและตึกแล้วกรรมสิทธิ์สมบูรณ์
226 . สัญญาเช่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือ
227 . ยึดทรัพย์เพื่อขาย ขอเฉลี่ยทรัพย์
228 . บิดาใช้อำนาจนำที่ดินของบุตรไปจำนอง
229 . ต่อสู้กรรมสิทธิ์บุกรุก
230 . เจ้าของที่ดินหลายคนมีชื่อในโฉนดร่วมกัน สืบพยานที่ดิน
231 . โอนที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ
232 . ฟ้องขอให้ทำลายสัญญา
233 . ปลูกเรือนในที่ชายตลิ่งหน้าที่ดินผู้อื่น
234 . สัญญาซื้อที่เป็นแปลงแต่บังคับต้องแบ่งแยก
235 . ฐานทำลายหนังสือสำคัญ
236 . อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องบุกรุกที่หลวง
237 . สิทธิครอบครองที่รกร้างว่างเปล่า
238 . สัญญากู้โดยมอบโฉนด ลวงโฉนดนี้
239 . สิทธิครอบครองแทนผู้อื่น
240 . อาศัยที่ผู้อื่นปลูกสร้างฟ้องเมื่อใดก็ได้
241 . บุตรนำรังวัดที่ดินของมารดา
242 . มิซซังโรมันคาธอลิกมีอำนาจถือที่ดิน
243 . ผู้รับพินัยกรรมหาได้กรรมสิทธิ์ไม่ กรรมสิทธิ์ปกครองปรปักษ์
244 . สิทธิขาดผู้ซื้อที่ดินมือเปล่าโดยมิได้ทำหนังสือ
245 . ฟ้องเรียกคืนมรดกต้องไม่เกินหนึ่งปี
246 . บุริมสิทธิ์เหนือสิทธิของเจ้าหนี้
247 . ทางภาระจำยอม
248 . เรือนซึ่งปลูกติดอยู่กับที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์
249 . โฉนดที่ดินเป็นทรัพย์ที่อาจมีการลักและรับของโจรได้
250 . ข้อตกลงไม่มีหนังสือสัญญาใช้ไม่ได้
251 . ยกคำร้องอ้างใช้สิทธิครอบครอง
252 . ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินมือเปล่า
253 . เบี้ยค่านายหน้าขายที่ดิน
254 . แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
255 . คำให้การประเด็น ผิดสัญญาเช่าที่ดิน
256 . สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
257 . เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
258 . ยึดถือที่ดินของรัฐ และแผ้วถามป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
259 . ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ตรงหน้าที่ดินของโจทก์
260 . แผ้วถางทำลายป่าโดยไม่มีอำนาจ
261 . นำยึดที่ ซื้อโดยไม่ได้จดทะเบียน
262 . อำนาจดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
263 . เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำสั่งศาล
264 . ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดินของโจทก์ไม่เว้น 50 เซนติเมตร
265 . คัดค้านเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
266 . ทำสัญญาเอาที่ของผู้อื่นมาหลอกขาย สืบพยานบุคคลหักล้างเอกสาร
267 . น.ส.3 สินบริคณห์มิใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
268 . ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนบริษัท
269 . โฉนดทับหาดแสนสุข
270 . ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน
271 . กรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินมีโฉนด
272 . สิทธิครอบครองสาธารณสมบัติแผ่นดิน
273 . สัญญาร่วมพัมนาที่ดินเพื่อแบ่งขาย
274 . บุกรุกเรียกค่าละเมิด
275 . กำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
276 . ให้ที่ดินโดยไม่จดทะเบียนไม่ผิดฉ้อโกง
277 . หลอกลวงนำชี้ที่ดินอยู่ติดถนน
278 . โฉนดที่ดินออกทับที่ธรณีสงฆ์ของวัด
279 . ปลูกสร้างในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
280 . ผู้ไร้ความสามารถแสดงเจตนาโดยวิปริต
281 . ไต่สวนคำร้องทิ้งฟ้อง
282 . สัญญาก่อตั้งภาระจำยอม
283 . บังคับคืนเอกสาร นส.3ก
284 . ไถ่พูนดินที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน
285 . ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขาย
286 . รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
287 . ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของโจทก์
288 . สัญญาตกลงเช่าซื้อที่ดิน
289 . นำสืบที่มาของที่ดินต่างกับคำร้อง
290 . สัญญานายหน้าขายที่ดิน
291 . สัญญามิได้เป็นสัญญา
292 . นำสืบข้อตกลงจากสัญญาซื้อขาย
293 . ละทิ้งที่ดินพิพาท สละการครอบครอง
294 . บทบัญญัติลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณะ
295 . สภาพแห่งข้อหาบุกรุก
296 . นอกฟ้องนอกประเด็น ข้อที่ไม่ได้กล่าวในศาลชั้นต้น
297 . นำเอาที่พิพาทไปออก น.ส.3ก โอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย
298 . ที่ดินมรดกระหว่างจัดการมรดก ครอบครองปรปักษ์
299 . สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างห้ามโอน
300 . สัญญาจะซื้อขายที่ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ 
301 . ขอให้กลับคำวินิจฉัยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
302 . ยึดถือครอบครองที่ดินก่อนมีกฎกระทรวง
303 . ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้อง รับฟังพยานหลักฐาน
304 . ขอให้บังคับจำเลยคืนโฉนดที่ดิน ติดตามทรัพย์สิน
305 . จำนองที่ดินมีหนังสือประกันหนี้เงินกู้
306 . สัญญาปลูกสร้างตึกแถว
307 . ขอให้เพิกถอนพินัยกรรม ฟ้องซ้ำ
308 . โต้แย้งสิทธิในที่ดินพิพาท ที่ราชพัสดุ
309 . ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ อำนาจฟ้อง
310 . ผิดสัญญาเช่าที่ดิน เบิกความฟังพยานอื่นมาก่อน
311 . ให้ล้มละลายด้วยหนี้เงินกู้มีที่ดินจำนอง เจ้าหนี้มีประกัน
312 . สัญญาต่างตอบแทน เบี้ยปรับ เลิกสัญญา
313 . ขอให้สั่งยกเลิกการล้มละลาย 
314 . ขายที่ดินรบกวนการครอบครอง คู่ความ
315 . ผิดสัญญาริบมัดจำ 
316 . แบ่งที่ดินมีโฉนดประมูลกันเอง บังคับชำระหนี้
317 . ทางวิสาสะไม่อาจได้ภาระจำยอม
318 . คัดค้านได้สละการครอบครองที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ห้ามโอน
319 . ต่อเติมอาคารล้ำกำแพงรั้ว ใช้สิทธิไม่สุจริต
320 . แผ้วถางบูรณะทางสาธารณะ
321 . คุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม เช่าที่ดินเพื่อเกษตร
322 . เพิกถอนนิติกรรมโอนที่ดินกลับคืนมาเป็นมรดก ภาษีอากร
323 . เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ สิทธิของเจ้าของรวม
324 . ชำระครบไม่ได้โอน คู่ความ
325 . นัดไต่สวนหนังสือพิมพ์ คดีไม่มีข้อพิพาท
326 . บังคับให้รับเงินและโอนที่ดินให้ เงื่อนเวลา