ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผ่า! HARDDISK

ผู้แต่ง: พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: หนังสือใหม่ปี 2565

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ฮาร์ดดิสก์ นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดอุปกรณ์หนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์และมีบทบาทสำคัญในการทำงานตั้งแต่เริ่มบู๊ตระบบเข้าสู่การใช้งาน Operating System ต่างๆ การทำ Virtual Memory จนถึงการจัดเก็บข้อมูล หนังสือสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักการทำงานทุกแง่มุมของฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่โครงสร้างและกลไกการทำงานของฮาร์ดดิสก์,รายละเอียดของฮาร์ดแวร์และอินเตอร์เฟส, คำศัพท์ทางเทคนิค, พาร์ติชั่น, ระบบไฟล์, กระบวนการบู๊ต รวมถึงวิธีใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น FDISK, Partition Magic, Norton Ghost ตลอดจนการแก้ปัญหาและกู้ข้อมูล