หน้าตัวอย่าง ชุด ทศมินทรราชามหาวชิราลงกรณ : วีรกษัตริย์นักการทหาร