หน้าตัวอย่าง บ้านและสวน ปีที่ 40 ฉบับที่ 478 มิถุนายน 2559