ชื่อ: อาหารเอกสิบทิศ

หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม

ผู้แต่ง: พลศรี คชาชีวะ

สำนักพิมพ์: แม่บ้านทันสมัย

เนื้อหา

อาหารเอกไทยและเอเชียกว่า 70 ชนิด