ชื่อ: หุ้น 101 ติดกระดุมเม็ดแรกการลงทุนให้ถูกต้อง

หมวด: ธุรกิจ

ผู้แต่ง: IDEATRADE TEAM

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

การลงทุน คือ การนำเงินที่เก็บสะสมไปสร้างเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ทว่าต้องแลกกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อตัดสินใจในการลงทุนแล้ว
ต้องมีการคิดวางแผนศึกษา หาความรู้ในเรื่องของการลงทุนอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน นอกเหนือจากการค้นคว้า ในตำรา
การเข้าร่วมสัมมนาที่ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายการปรึกษาพูดคุยโดย Marketing
ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ก็สามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแรงให้กับนักลงทุนได้เช่นกัน