ชื่อ: หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟบนยอดดอย

หมวด: วรรณกรรมไทย

ผู้แต่ง: ส่องแสงตะวันฉาย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา