ชื่อ: หมาแก่ คัมภีร์บริหารชีวิต และธุรกิจในสายตาของหมา

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ชาย กิตติคุณาภรณ์

สำนักพิมพ์: บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด

เนื้อหา