ชื่อ: สู่ทางรวยด้วยธุรกิจสปา

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ธิญาดา วรารัตร์

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

คู่มือเปิดร้านสปาแบบมืออาชีพ เป็นตัวจริงในธุรกิจด้านนี้ พร้อมกรณีตัวอย่างที่คุณนำไปใช้ได้จริง