ชื่อ: สู่ความสำเร็จทางการพูดที่ชนะทั้งน้ำคำและน้ำใจ

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

สำนักพิมพ์ เพชรประกาย ราคาปก 220 บาท ลด 20% คงเหลือ 176 บาท
ปลูกพลังคำพูดที่ดีกับตัวเองก่อนพูดให้ผู้อื่นโอกาสในการสร้างพลังคำพูดต้อนรับไม่ใช่ขับไล่ใช้ฝีปาก
และฝีมือในการพูดโทรศัพท์เพื่อธุรกิจการพูดให้เกิดการยอมรับ ช่วยเหลือและเกื้อกูลพลิกจากคำวิจารณ์สู่เพดานสร้างชัยชนะ
ได้ศิลปะในการพูดโน้มน้าวชักจูงเมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วยจะพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรให้เป็นเลิศกลยุทธ์พูดจัดการกับคำตำหนิ
ต่อว่าบ่นร้องเรียนพลิกพลังคำพูดอย่างไรให้ฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจ
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com