ชื่อ: สุขฟรีๆ... ยังมีในโลก

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: Mr. Tony

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ไม่ต้องปรุงแต่งความรูสึกในด้านลบให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีก
ให้ใช้ความผิดหวังนั้นเป็นครูสอนใจ
ที่สำคัญอย่าเอาแต่คร่ำครวญอยู่ฝ่ายเดียว
เพราะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลย
"