ชื่อ: สุข สงบ มั่งคั่ง สว่าง รุ่งเรือง

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ธ.ธรรมรักษ์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"เมื่อได้ชื่อว่า “บุญ” ล้วนดีทั้งนั้น ฉะนั้นอย่าดูหมิ่นดูแคลนการทำบุญเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน
เพื่อหวังจะไปสร้างบุญใหญ่ที่นานๆ ถึงจะทำสักครั้ง
กว่าบุญจะมีมากถึงขั้นสร้างความสุขความเจริญในชีวิตก็อาจจะสายเกินไป
เริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างบุญในทุกๆ วันเถิด
หากทำได้... ชีวิตเปลี่ยนแน่นอน
"