ชื่อ: สร้างเงินล้านก่อนเกษียณด้วยกองทุนรวม

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

สำนักพิมพ์  เช็ก 
ราคาปก  195  บาท 
เชื่อว่าทุกคนอยากเกษียณอย่างสบายและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ทว่าในชีวิตจริงหลายคนกลับมีชะตากรรมที่ตรงกันข้ามนั่นคือ
เกษียณแล้วลำบากยิ่งกว่าเดิม ยังต้องหาเงิน ตัวทำงานหนัก หาความสุขแทบไม่ได้ในช่วงสูงวัย “สร้างเงินล้านก่อนเกษียณด้วยกองทุนรวม”
คือ หนังสือที่จะทำให้คุณมองเห็นความสำคัญของการวางแผนเกษียณเทคนิคการวางแผนให้ประสบความสำเร็จ การจัดพอร์ตสำหรับการ เกษียณ
ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงย คุณสุจารี จันทร์สว่าง ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนรวม
เธอจึงคัดเลือกกองทุนรวมแบบต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงดังนี้
• กองทุนประหยัดภาษี RMF และ SSF
• กองทุนรวมทั่วไป เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในไทย, ทั่วโลก,ในยุโรป, ในเอเชีย, ในจีน, ในอินเดีย, ในญี่ปุ่น, ในเวียดนามและกองทุนรวมที่ลงในอสังหาริมทรัพย์ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com