ชื่อ: ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

เนื้อหา

"การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดนับว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในการสร้างความ เข้าใจ และการเจรจาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้จึง เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการ พูด 40 วิธี เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ "