ชื่อ: ศัพท์ญี่ปุ่น 6,000 คำไม่รู้...ไม่ได้

หมวด: ภาษาศาสตร์

ผู้แต่ง: วาสนา ประชาชนะชัย

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

รวบรวมศัพท์ญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมคำอ่าน คำแปลภาษาไทย ง่ายต่อการออกเสียง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ