ชื่อ: ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา