ชื่อ: โรควิตกกังวล มันเป็นยังไงนะ?

หมวด: สุขภาพ

ผู้แต่ง: CHOMROCK

สำนักพิมพ์: CHOMROCK

เนื้อหา

หนังสือ E-Book เล่มนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรควิตกกังวล ว่าแบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอาการสำคัญอย่างไร มีแนวทางการรักษาแบบใดบ้างหากเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้น มีข้อมูลยาคร่าวๆที่พบเห็นได้บ่อยในการถูกสั่งใช้ในโรควิตกกังวล โดยอ้างอิงข้อมูลหลักจากหนังสือ Pharmacotherapy, A Pathophysiologic Approach, tenth edition และแหล่งข้อมูลอื่นๆ แต่อาจไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและยาแต่ละชนิดแบบข้อมูลเชิงลึก แต่จะขอนำเสนอในลักษณะข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของโรควิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจสรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรควิตกกังวลบางส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย