ชื่อ: รวมเทคนิคและศิลปะการพูดที่สร้างความสำเร็จ

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

สำนักพิมพ์ เพชรประกาย ราคาปก 220 บาท ลด 20% คงเหลือ 176 บาท
ใฃ้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด แนะวิธีการพูดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนา
รวมทั้งเทคนิคและศิลปะการพูดที่สร้างความสำเร็จ
 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com