ชื่อ: รวมกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 8)

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

หนังสือ "รวมกฎหมายปกครอง" พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่สุด 2564 ทุก พ.ร.บ. ขีดเส้นใต้เน้นใจความสำคัญ