ชื่อ: ร.8 ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: แสงเทียน ศรัทธาไทย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม

เนื้อหา