ชื่อ: ไม่มีเกิด ไม่มีตาย

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

"แรงบันดาลใจแห่งชีวิตที่ก้าวข้ามมิติของกาลเวลา จากบทสนทนาข้ามขอบฟ้า ระหว่าง ปรมาจารย์เซนของโลก กับ คนบ้าข่าว ติช นัท ฮันห์ กับ สุทธิชัย หยุ่น แด่... เพื่อนร่วมทุกข์ในสังสารวัฏ อันไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้การเดินทางอันยาวไกลนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ บนหนทางแห่งพระพุทธองค์ ที่การเกิด และการตาย ไม่อาจพานพบ"