ชื่อ: เมื่อ ร.5 ยังทรงพระเยาว์

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: แสงเทียน ศรัทธาไทย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม

เนื้อหา