ชื่อ: มือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิค ฉบับเริ่มต้นจนเล่นจริง

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: เม่าปีกบาง

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

อธิบายการเล่นหุ้นแนวเทคนิคแบบง่ายๆ สอนแบบ Step by Step หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เล่นหุ้นมือใหม่ที่สนใจการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) โดยได้อธิบายการเล่นหุ้นแนวเทคนิคตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้น กราฟ เครื่องมือทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตลอดจนกลยุทธ์การนำเครื่องมือต่างๆ ไปใช้จริง