ชื่อ: มองให้เห็น เฟ้นให้เจอ หุ้นเติบโต ตัวต่อไป

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: คณิต นิมมาลัยรัตน์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

เนื้อหา