ชื่อ: มองรอบด้าน

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: George S.Day and Paul J.H.Schoemaker

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

คุณกำลังเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบธุรกิจของคุณหรือไม่ ??? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็กำลังทำให้บริษัทของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง! 
หนังสือ “มองรอบด้าน (Peripheral Vision)” เล่มนี้ จะทำให้คุณมีความรู้ทางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น และกระตุ้นให้คุณมองสิ่งที่นอกเหนือไปจากกรอบการอ้างอิงในปัจจุบันของคุณ นอกจกนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึง “การมองรอบด้าน” นั้นจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณได้บ้าง และยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็ส