ชื่อ: มหาราชภูมิพล ในหัวใจปวงชน

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

สำนักพิมพ์: นายวีระ อำพันสุข

เนื้อหา