ชื่อ: พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวมมากกว่า 1,800 ข้อ ปี 64

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

สำนักพิมพ์: The Best Center

เนื้อหา

เจาะนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ