ชื่อ: พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวม 1,800 ข้อ ปี 64

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

สำนักพิมพ์: The Best Center

เนื้อหา

เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ