ชื่อ: พัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 4

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือที่แนะนำการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แบบง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น CAI, WBI ไปจนถึงไฟล์ภาพยนตร์ (.avi) ผู้เขียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง จากการใช้งานและเป็นวิทยากรฝึกอบรมมานาน สำหรับโปรแกรม Adobe Captivate จัดเป็นโปรแกรมที่ใช้ประพันธ์เนื้อหาบทเรียน ตามจุดประสงค์ว่าต้องการนำเสนอผ่านช่องทางใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบซีดี เว็บไซต์ และวิดีโอ โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักการเขียนโปรแกรม หากคุณกำลังมองหาสื่อพัฒนาการสอนชิ้นเยี่ยม คุณไม่ควรพลาด "พัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 4" เล่มนี้