ชื่อ: พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก

หมวด: ธุรกิจ

ผู้แต่ง: มงคล กรัตะนุตถะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ กว่า 160 องค์กร รวมแนววิธีคิดของคนที่เป็นผู้นำองค์กร วิธีคิดของพนักงาน ผสมผสานกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนที่ขัดเกลาจนเกิดหนังสือเล่มนี้
* เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation
* หลักการการสร้างความสำเร็จที่ใครๆ ก็ทำได้
* หลักการสร้างความเชื่อ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
* หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติเชิงบวก
* 7 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จต่อตนเอง