ชื่อ: พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน : Rich Dad's Cashflow Quadrant

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: Robert T. Kiyosaki

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนใฝ่ฝัน