ชื่อ: พรีเซนต์ขั้นเทพ

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

"พรีเซนต์ขั้นเทพ" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยที่ทำงานเก่ง คิดเก่ง แต่อาจจะนำเสนอไม่เก่ง ได้มีแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการนำเสนอของตนให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น และเป็นแบบมืออาชีพ ในขณะที่ผู้นำเสนอเก่งอยู่แล้ว หากได้อ่านและลองฝึกฝนตาม จะพบว่ามีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี