ชื่อ: พระเจ้าตากสวรรคต ณ เขาขุนพนม นครศรีธรรมราช บันทึกลับนอกพงศาวดาร

หมวด: ประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง: ยืนหยัด ใจสมุทร

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์ คือการบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต เพื่อเล่าขาน สืบสาน หรือบอกกล่าวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
บางเรื่องเป็นเพียงการจารึกจากคำบอกกล่าวของคนรุ่นก่อนๆ แต่บางเรื่องก็เป็นการจดจารในลักษณะอื่นๆ
ไม่ได้เป็นตัวอักษรที่สื่อสาร หากแต่ผ่านภาพวาด ภาพเขียน หรือประติมากรรมที่ยังคงยืนยง รอคอยให้คนในรุ่นต่อๆ
ไปได้ตีหรือถอดความ เพื่อนำเสนอ “ความจริง” ให้ได้รับรู้