ชื่อ: ผสมผสานเรื่องน่ารู้ จากเด็กยากจนสู่ความเป็นพลเอก

หมวด: ความรู้ทั่วไป

สำนักพิมพ์: นายวีระ อำพันสุข

เนื้อหา