ชื่อ: เป็นเหยื่อหรือฮีโร่ คุณเลือกได้

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

ชีวิตของคนเราต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พบเจอในชีวิต จนถึงเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องเจอ เช่น เลือกงาน เลือกคู่ชีวิต การเลือกของเรานั้น มีผลกับทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ ถ้าเลือกดี ชีวิตก็มีความสุข ถ้าเลือกผิด ชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ กว่ากลับมาตั้งหลักได้ก็ต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักการที่สำคัญของชีวิตทุกคน นั่นคือ "การเลือก" ถ้าเลือกดำเนินชีวิตถูกต้อง เราก็จะเป็น "ฮีโร่" ของทุกคน แต่ถ้าเลือกผิด เราก็จะตกเป็น "เหยื่อ" ของชีวิตตัวเอง ชีวิตเป็นของเรา ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว โลกนี้ไม่มีใครเป็นฮีโร่มาแต่เกิด นี่คือคู่มือการเลือกที่สามารถพลิกชีวิตสู่ความเป็น "ฮีโร่" ที่สง่างาม...