ชื่อ: เป็นสุขทุกย่างก้าว

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

การเดินทางที่สำคัญที่สุดคือ การเดินเพื่อค้นพบตัวเอง เรายังต้องเดินทางกันอีกไกล